ЧОВЕК Е ОСОБЕНО ЖИВОТНО

21:33 ч.

Христина Петрова Чераджиева

Човек  е  особено животно


    Човек е животно ,  защото притежава   всички  отличителни биологични  черти на  живия организъм – плът , кръв , сетива , инстинкт .
    Разбира се те се развиват повече или по малко в сравнениие със  другите видове . Аз обаче ще защитя твьрдението , че човек е особено животно.
   Неговата особеност се крие във факта ,че тои притежава вьзможности значително превишаващи възможностите на другите животни. Това му позволява да компенсира в голяма степен някои от биологичните си недостатъци .
   Особеността на човека се изразява в следните направления:
1.     Човекът се различава от животното по своята висока интелигентност.
Наистина маймуните, делфините, слонвете притежават интелигентност,  но тя е незначителна в сравнение с човешката.
2.     Човекът притежава сложна езикова система, която му позволява да бъде силно комуникативен. Дава му възможност да изразява мнение, отношение, да овеществява мислите си.
3.     Човекът може да мисли абстрактноосновна особеност, характерна едиствено за него. Докато животните мислят винаги конкретно, то човекът е способен да мисли за нещата, процесите, явленията, да ги изследва и моделира без да ги вижда , докосва, усеща. Абстрактното и асоциативното мислене дават възможност на човека да обобщава и да прави изводи. Нещо, с което не може да се похвали нито едно животно.
4.     Човекът може да се самонаблюдава, да мисли за себе си, да се самоконтролира, да се поставя извън закона за биологическата целесъобразност.
5.     Човекът е социално същество. Има и други социални животни – пчелите, мравките. Но човекът е особено социално животно, защото той се развива благодарение на традицията, стремежът към познание.

 Казаното до тук може да не изчерпва напълно особеностите на животното – човек, но то посочва най-съществените разлики, породи които човекът се издига над цялата природа.

You Might Also Like

0 коментара

Връзка с мен

Име

Имейл *

Съобщение *

Препоръчана публикация

Необичаен шоколад